Back to All Events

Pipeline Management med Salesforce (B2B)

  • North Consulting Dampfærgevej 3 København, 2100 Denmark (map)

Enhver B2B virksomhed som arbejder med komplekst salg, har ét overordnet formål: At bygge en stabil og troværdig Pipeline – og navigere ud fra denne. Derfor bør CRM-integreret Pipeline Management stå højt på agendaen hos enhver virksomhed som arbejder med netop komplekst salg – og som minimum de som arbejder med løsnings- og rådgivningssalg.

Den strukturerede og troværdige pipeline er - uden sammenligning - den mest professionelle tilgang til kommerciel og operationel ledelse, og giver på ethvert tidspunkt et øjebliksbillede af:

1. Virksomhedens kvantitative og kvalitative positioner over for realisering af års/kvartalsvise salgsmål

o Hvilke nøjagtige indsatområder det kræver at forøge disse positioner

o Hvor det præcist vil give mening at fokusere ledelsesmæssigt

2. Hvad forventer virksomheden at lukke af salg inden for den næste 3-6 måneder

o Inden for hvilke af vores produkt- og ydelseskategorier

§ Vil der være overnormalt pres på nogle ressourcer

§ Vil der være behov for at opjustere salgsfokus på andre ressourcer

o Hvor meget kan vi tillade os at forøge, fastholde eller reducere priserne

Kort fortalt, danner struktureret og CRM-integreret Pipeline Management et troværdigt, kvalificeret og forudsigeligt grundlag for at navigere og træffe beslutninger på baggrund af. Dette, som et værdiskabende ledelsesredskab der ændrer fokus fra historisk performance til at fremtidig ageren – til udnyttelse på såvel både ledelses-, direktions- og bestyrelsesniveau.

Denne morgen-briefing - som henvender sig til ansvarlige for salg og marketing i B2B virksomheder der arbejder med Salesforce.com - er en effektiv øjenåbner for, hvordan I kan skabe øget værdi og få styr på jeres indkommende forretning.